Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Γρηγόριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Νουλάνς Κλώντ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φουρναράκη Ειρήνη

ΤΑΜΙΑΣ: Ξενιτίδης Σπυρίδων

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πολλάκης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φανουργάκης Δημήτριος- Αρχάβλης Ελευθέριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ: Παπαδάκης Γρηγόριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ: Χατζημηνάς Κώστας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ:  Καμπαξής Σπυρίδων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΕΓΑΣ: Παπαδάκης Γρηγόριος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ: Καμπαξής Σπυρίδων αναπληρωτής Πολλάκης Ευάγγελος

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μπουλουκάκης Μανούσος- Ψαλιδάκης Μάριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ-ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ: Κρανιωτάκη Μαρίνα- Στρατάκης Μανόλης

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κρασανάκης Μανόλης (δικηγόρος)