Δείτε τη διαδρομή 4 χλμ. (31ος Κορακοβούνιος δρόμος)

Δείτε τη διαδρομή 4 χλμ. (31ος Κορακοβούνιος δρόμος)

Ώρα 12:10 εκκίνηση δρόμου 4χλμ. για κατηγορίες Γυμνασίων- Λυκείων σε αγόρια κορίτσια και κατηγορίες 20-39, 40-49 50+ για άνδρες- γυναίκες.

 

https://youtu.be/b7Z26XOtN2o