Γίνε μέλος

1 post

Εγγραφή μελών, ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής στο Σύλλογο ΣΜΚ

Για τον αξιόπιστο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ΣΜΚ και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονομικό κόστος και με σταθερό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όλα τα μέλη του ΣΜΚ, είναι απαραίτητη η έγκαιρη καταβολή των συνδρομών.